Praktische informatie
Indien je graag een afspraak wilt maken voor een consult, dan kan dit telefonisch of per mail. Deze gegevens staan boven aan mijn pagina of onder ‘contact’. Ik werk enkel op afspraak. Mijn praktijk is geopend van maandag t/m zaterdag. Op zondag is de praktijk gesloten. Eventueel behoort ’s avonds ook tot de mogelijkheden. Een eerste consult heeft wel de voorkeur voor overdag.

Mijn praktijk bevindt zich op de eerste verdieping. Trap kunnen lopen is hiervoor noodzakelijk. Kun je geen trap lopen? We kunnen de mogelijkheden om een consult bij jou aan huis te doen bespreken. Ook hiervoor kun je mij mailen of bellen. Daarnaast zijn er huisdieren aanwezig op de praktijklocatie. Ondanks dat de huisdieren niet in de omgeving komen van de praktijkruimte, kan ik helaas geen garanties geven met betrekking tot allergieën.

Het dossier wordt volgens de wettelijke verplichte 15 jaar bewaard, op een afgesloten plaats, zodat ook jouw privacy is gewaarborgd. Indien je graag je dossier in wilt zien, kun je hiervoor een afspraak maken.

Beroepsvereniging en vergoeding door de zorgverzekering
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP. Zij zien toe op een kwalitatieve uitvoering van het beroep als natuurgeneeskundige. Ook stellen zij onder andere eisen aan bij- en nascholingen. Naast dat de NWP staat voor kwaliteit, heeft mijn lidmaatschap bij de NWP ook tot gevolg dat mijn consulten (deels) vergoed worden door zorgverzekeraars. Informeer bij je zorgverzekeraar of je zorgverzekering (aanvullend pakket) Natuurgeneeskunde en/of Fyto(kruiden)therapie (deels) vergoeden. Gevraagd kan worden naar mijn AGB codes 90107344 (persoonlijk) of 90066521 (praktijk). De factuur die je aan het einde van het consult van mij mee krijgt, kun je indienen bij je zorgverzekering.

Privacy en AVG
In het kader van privacy mag je er in alle gevallen vanuit gaan dat ik me houd aan de wet- en regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast beperk ik mij enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Vervolgens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens veilig op te slaan. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bij dit laatste kun je denken aan het doorgeven van je kruidenrecept aan mijn leverancier, zodat deze bij jouw thuis bezorgd kunnen worden. Daarnaast heb ik mijn beroepsgeheim.

Klachtenprocedure
Indien je niet tevreden bent met de behandeling of een klacht hebt, verzoek ik je deze als eerste met mij te bespreken. Samen kunnen we kijken naar een oplossing. Indien we niet tot een oplossing kunnen komen of je bent niet tevreden met de geboden oplossing, staat het je vrij om een klacht in te dienen. In het eerste consult heb je van mij een folder van de KAB meegekregen. De KAB is zowel schriftelijk als telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.30-12.30.

Telefoonnummer: 0495- 499585